difuzer Doprava ČR SR

PRODUKTY

VYHLEDÁVÁNÍ

DOPORUČUJEME

více

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aromadoma.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele).

Uskutečnění objednávky na internetových stránkách www.aromdoma.cz, znamená úplný souhlas klienta s těmito všeobecnými podmínkami prodeje.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.aromadoma.cz je Lenka Hronovská, IČ: 87307324. Adresa provozovny je Přemyslova 438, Kralupy nad Vltavou.

Právní vztahy mezi internetovým obchodem aromadoma.cz a klientem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se výlučně všeobecnými podmínkami prodeje, příp. zvláštními podmínkami, řádně zveřejněnými na internetových stránkách aromadoma.cz. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Platné všeobecné prodejní podmínky jsou ty, jejichž znění je zveřejněno na internetových stránkách aromadoma.cz ke dni uskutečnění objednávky.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

Zrušení objednávky

 

Zákazník má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí a poplatků (cena dopravy) až do okamžiku odeslání zásilky. Zrušení je povinen oznámit buď emailem nebo telefonicky. Pokud bylo placeno předem, prodávající bezodkladně převede částku zpět kupujícímu.

Dodací a dopravní podmínky

 

Zboží skladem expedujeme v naprosté většině do 24h, ostatní dle informační doby dodání. V případě, že kupující hradí kupní cenu před odesláním zásilky, čekáme s expedicí objednávky na přijetí platby. Pak je objednávka vyřízena přednostně. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

  • Dobírkou - peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
  • Převodem/složením na účet prodávajícího – po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený u Fio banky. Po obdržení platby Vás budeme informovat o odeslání zboží.
  • Online - platební karta a portály.

Konkrétní ceny dopravného a způsobů platby naleznete na stránce Doprava a platba.

Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka a reklamace

 

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které expedované zboží již má nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou nebo osobně. Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě), ideálně původní obal a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu, max. však do 30 dnů, a o jejím průběhu zákazníka informujeme.

Ceny a platnost nabídky

 

Všechny uvedené ceny jsou koncové a platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny. Výjimku tvoří situace, kdy došlo k zveřejnění špatné ceny a to lidskou chybou nebo chybou systému.

Obrázky mohou být u některých produktů pouze ilustrativní.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním. Zboží lze vrátit zasláním na adresu uvedenou v kontaktech. Prosíme, informujte nás o tom předem (email/telefon).

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující. Zboží je třeba poslat doporučeně, zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Při dodržení výše uvedených podmínek budou vráceny peníze za zboží včetně částky za nejlevnější variantu dopravy (mimo osobní odběr) bezodkladně na bankovní účet kupujícího (případně složenkou), max. do 14 pracovních dní.

Slevy a slevové kupony

 

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout.

V takovém případě je klient informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy, či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že vznikne při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

Hodnocení nákupu

 

Kromě zpravidla emailové komunikace související s vypořádáním objednávky může být kupující následně emailově vyzván k hodnocení obchodu a nakoupených produktů. Toto bude provedeno nezávislým systémem hodnocení obchodů heureka.cz a/nebo vlastním systémem prodávajícího. Kupující není povinnen reagovat.

Ochrana osobních údajů

 

Vyžadujeme jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění kupní smlouvy, tj. dodání zásilky. Jde o plné jméno, adresu, telefon, email a případně firemní údaje (IČO, DIČ, jméno firmy). Údaje nám svěřené nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Automatickou výjimku tvoří předání nezbytných údajů dopravci, a to včetně telefonního čísla, případně emailové adresy, aby mohl realizovat doručení zásilky a informovat o jejím průběhu. Emailová adresa může být předána důvěryhodnému systému heureka.cz, který garantuje její využití pouze pro odeslání dotazníku na hodnocení obchodu a následné smazání ze své databáze. Kdykoliv můžete požádat o vymazání Vašich údajů z naší dababáze.

Závěrečná ustanovení

 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. července 2010.
Poslední změna 5. ledna 2014.

  • Vrátíme 5% z ceny nákupu do kasičky
  • Rychlá expedice, zboží skladem u nás
  • Doprava od 1699 Kč zdarma
  • Cena dopravy od 79 Kč
  • A mnoho dalšího...
Ověřeno Heureka.cz
Partneři: Velkoobchod Belanta, další
Facebook Google plus Twitter  © 2010-17 aromadoma.cz